- Maarten Fleuren - Beeldhouwer - Tilburg - NL -

KUNSTMANIFESTATIE HONDERDMORGEN

eerste editie van lente-kunstroute Honderdmorgen in Doornenburg en Gendt
(gemeente Lingewaard, Gelderse Poort)

feestelijke opening in Doornenburg op 16 mei 2004

<

ontstaan van installatie [DROOMGEBIED]

lokatie kommerdijk 30

lokatie onderaan de Waaldijk bij Gendt

ontwerp

tekening:

uit te voeren in losse elementen van oranje bakkende klei.

omheining- witgeschilderde balustrade

steenfabriek rodruza

logo

steenfabriek Rodruza aan de waal bij Gendt

opbouw bekisting

opbouw van de bekisting voor de kleimallen

verwerken van pallets

pallets worden stevig aan elkaar gekoppeld om straks de grote druk van het vulmateriaal aan te kunnen 

storten van vormzand

bekisting wordt volgestort met vormzand

zandvorm

in het zand worden de lobotome vormen van de neocortex uitgespaard  

klei storten

de klei komt uit de steenfabriek en kan  zonder problemen straks tussen de stenen mee in de tunneloven

klei-applicatie

op gestabiliseerd zand, op een tussenlaag van polyethyleen wordt de modderzachte klei aangebracht 

drogen van klei

 een aantal weken later is de klei leerhard gedroogd

lossen van de mal

de losse elementen kunnen uit de mallen worden gelicht en verder drogen.

de onderdelen worden tussen de gedroogde bakstenen geplaatst; klaar voor de oven...

de keramiek komt na een kleine week, afgekoeld tot kamertemperatuur, weer te voorschijn aan het einde van de 100 meter lange tunneloven.

kleiwerk

<

"Onze klei barst niet"

Het ontstaan en het maakproces van deze installatie is een apart verhaal: De lokatie onderaan de dijk grenst aan de Gendtse Galerie Kdijk van Tine Evers. Bij rondzien naar mogelijkheden ter realisatie van de keramiek troffen mij 3 hoge schoorstenen. Aan de Waalzijde van diezelfde dijk ligt in de polder steenfabriek "De Zandberg" van Rodruza BV. Via Tine Evers van de galerie heb ik contact kunnen leggen met bedrijfsleiding van de fabriek. Met de vraag of er wellicht mogelijkheden gevonden konden worden om het keramische gedeelte -oranjerode hersenlobben- op de fabriek te verwezenlijken. De heer Ton Giesen was meteen enthousiast en heeft alle mogelijke (en meer!) medewerking verleend om tot een goed eindresultaat te komen.
Allereerst heb ik op een goede dag +/- 1000 kg voorbewerkte klei uit de oranje bakkende cyclus onderschept en opgeslagen. Vervolgens hebben we een aantal proefvormen gemaakt om dikte, droogtijd en materiaaltolerantie vast te stellen. Dit verliep uitermate voorspoedig. Ton Giesen verzekerde me bij herhaling dat "onze klei uitermate sterk" is.
Met een wisselende ploeg mensen uit Tilburg hebben we weken lang een gedeelte van de fabriek onveilig gemaakt met mallen en vormbekistingen waarna de uiteindelijk gedroogde kleidelen in een aantal dagen het vuurtraject in de tunneloven konden doorlopen temidden van de te bakken stenen.
De losse elementen kwamen inderdaad gebakken uit de oven precies zoals ze er ingegaan waren.
Van talloze mensen op de fabriek heb ik goede raad en wel-gemeende adviezen gekregen. Voeg daarbij de geweldige hulp van vrienden uit Tilburg: Kitling, Mario, Riet, Luuk, Christiaan, Has, en anderen. Hun enthousiasme en medewerking zal ik niet snel vergeten!

Maarten Fleuren