nomen
< beelden/installaties

# Jaarringen Zoetermeer

[De Pelgrim]

spartastraat Zoetermeer

Jaar: 2014: 1juni tm 31 juli
Locatie: vijver Spartastraat - Zoetermeer
organisatie: Terra Art Projects

www.terra-artprojects.com/jaarringen-2014

! alweer een project van Kees Reijnen & Maarten Fleuren !

Materiaal: gemengde technieken
Afm: 2x3x3 m

"de Pelgrim" vlot met wilg in de vijver bij Spartastraat - Zoetermeer

"de Pelgrim" - Het vlot met wilg en 2 harpijen (ongenode gasten, verstekelingen) in de vijver bij Spartastraat - Zoetermeer

Hieronder: opbouw en plaatsing met zwaar materieel in Zoetermeer

kunstenaar Maarten Fleuren bouwt een vlot

vlot op aanhanger met groen kpn-busje

luchtspiegeling

takelwerk met groene-kpn-volkswagen t4

een oranje harpij kijkt koel en ongenaakbaar voor zich uit

tewaterlating

takelwerk 2

duikers zwemmen om het vlot

beeldzicht in vijver

-

Het Interview

- Wat is jullie achtergrond als kunstenaar (waarom gestart, achtergrond en expositie-ervaring)


We hebben beide op de kunstacademie st. Joost te Breda gestudeerd (wel andere jaargangen). Sedert 2004 werken wij (on)regelmatig samen. Deze samenwerking in ontstaan na een gezamenlijke expositie in Faxx-Tilburg, het toenmalige lokale centrum voor beeldende kunst. Kees met 'plat' werk (grafiek en schilderijen) ondergetekende met beelden en installaties. We hadden een prettige samenwerking tijdens die weken van voorbereiding en opbouw. We bleken ongeveer even oud te zijn met overeenkomstige inzichten en beschouwingen inzake het dagelijks ondermaanse menselijke geploeter. Na deze expositie besloten we om in voorkomende gevallen samen te werken om de wereld te belichten en te verluchten.

- Wat zijn jullie gezamenlijke inspiratiebronnen?

Bronnen en citaten:

We werken voornamelijk conceptueel - maken beelden bij invallen en gedachten. De inspiratie komt uit het dagelijks leven, de wereld om ons heen.

Voorbeelden uit de literatuur - te noemen zijn: Sloterdijk, Elsschot of Grunberg:

/ De Duitse filosoof Peter Sloterdijk verklaart in zijn essay 'Regels voor het mensenpark' uit 1999: "Tot het credo van het humanisme behoort de overtuiging dat mensen 'dieren onder invloed' zijn en dat het daarom beslist noodzakelijk is hen aan de juiste beinvloedingen bloot te stellen."
Wij beiden omhelzen dit inzicht van harte en hanteren dit als uitgangspunt voor onze beeldende ingrepen: po√ętische toevoegingen aan een bestaande omgeving. Vaak met humor, nooit vrijblijvend.

***

/ Kunst mag niet geprobeerd worden.
Men probeert een brood te bakken, maar men probeert geen schepping.
Men probeert niet te baren.
Waar zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf, ten gepaste tijd.

Willem Elsschot

***

/ De mens zwalkt als een dronkeman tussen het willen vergeten wat hem bedreigt,
het gunstig stemmen van wat hem niet beschermen kan,
en het zich verdedigen tegen wat hem naar het leven staat.

Arnon Grunberg

***

- Hoe kwamen jullie op het idee voor het kunstwerk?

///// DE PELGRIM ///// De metafoor

In het water drijft een grote overmaatse pallet (+/- 200x300cm)
Daarop staat een groot houten krat (+/- 110x110) voorzien labels / brandstempels met richting en reisdoel.
Opzij uit deze krat, vanuit een mooi patrijspoortje en verbannen uit de Ark maar vol overlevingsdrang, steekt een eigenwijze wilg zijn kroon naar buiten - wortels in het water.

Door al wat leeft wordt veel gereisd op deze wereld. Over land, door de lucht en via het water. Door vogels, zaden en mensen. Met en zonder doel. Op plaatsen van aankomst hangt niet altijd een welkomstvlag uit.
De titel van het beeld [De Pelgrim] geeft richting aan een interpretatiemogelijkheid. Wie of Wat is een pelgrim - passant met reisdoel. Waarheen leidt de tocht? En waarom?


- Wat is de gedachte hierachter?

We willen niet te veel uitleggen. Een po√ętisch beeld mag, nee moet poly-interpretabel blijven!
Wij beschouwen onze beeldende toevoegingen als epifyten*: zelfstandig, niet parasitair, vaak te vinden in hogere regionen van ons blikveld. In bomen. Aan huizen. Op daken. De gastheer wordt slechts gebruikt als opstapje naar het licht.

* term uit plantkunde: epifyten maken hun eigen voedsel door fotosynthese. Ze gebruiken andere planten echter als opstapje naar het licht. Doorgaans brengen ze de gastheer geen schade toe. In bepaalde habitats en onder gunstige omstandigheden kunnen ze echter zo talrijk worden dat de gastheer het begeeft


- Wat voor materialen zijn er gebruikt en hoe zag het werkproces eruit?

Het beeld bestaat voornamelijk uit hout: we hebben het vlot eerst getekend en in het veld bekeken hoe de maten op het water zouden overkomen. We hebben hout gezaagd en in een week of twee in elkaar geschroefd.
Misschien een aardig en niet onbelangrijk detail: De wilgentwijg die we op dit moment koesteren en gereedhouden voor de Reis is een z.g. Luxemburger. Deze gele (!) wilg wordt gekoesterd vanwege de speciale en biezondere eigenschappen: dunne twijgen breken gemakkelijk van de hoofdtak en zijn vervolgens juist zonder breken goed te buigen. In Luxemburg worden deze twijgen in plaats van raffia of plastic gebruikt in ecologische wijgaarden om de druiventakken op te binden en vast te knopen.

- Op welke wijze past het werk in zijn omgeving in Zoetermeer (het object zelf en het concept)

Zoetermeer bestaat voor een groot deel uit nieuwbouw. Daarin wonen mensen die veelal van elders zijn gekomen en hier nu wortel moeten schieten. Wie blijft en is op doorreis? Wie zijn passanten met heilig reisdoel en terugkeer naar huis?
Zo van die dingen, leg niets vast maar houdt het open!

- Hoe reageren mensen op soortgelijk werk van jullie hand?

Men kijkt geamuseerd toe en neemt nog een hap van een meegenomen broodje uit de picknickmand.

< ^ >